مناقصه خودروهای استیجاری شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه گلستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه گلستان

شماره آگهی ۲۰۰۰۰۹۱۷۰۹۰۰۰۰۰۱ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۲۰۷۳۵۲
انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۷
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مناقصه خودروهای استیجاری شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گلستان با برآورد ۱۵,۰۷۲,۰۷۲,۰۰۰
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۹۲۰۰۰۱۵۳۸۸ و شناسه حساب ۹۲۰۰۰۱۵۲۸۱۱۵ بانک ملت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ساعت ۱۴/۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ساعت ۱۴/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
۰۱۷۳۲۴۳۱۵۱۲-۰۱۷۳۲۴۲۲۶۰۱ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خودروهای استیجاری شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه گلستانمناقصه خودروهای استیجاری شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه گلستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن