مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای اجاره 59 دستگاه خودرو شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام

شماره آگهی ۲۰۰۰۰۰۱۴۲۷۰۰۰۰۰۴ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۲۱۲۲۰۰۰۰۰۱۴۲۷۰۰۰۰۰۴
انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
برگزاری : استان ایلام
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای اجاره ۵۹ دستگاه خودرو روزانه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲,۴۲۰,۴۹۶,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴۰۰-۰۲-۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰-۰۳-۰۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰-۰۳-۰۲
آدرس خرید اسناد : ایلام، بلوار شهید مدرس، شرکت توزیع برق استان ایلام
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای اجاره 59 دستگاه خودرو شرکت توزیع نیروی برق استان ایلاممناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای اجاره 59 دستگاه خودرو شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن