مناقصه فاز دوم تامین خودرو جهت طرح های عمرانی گاز استان فارس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان فارس

شماره آگهی ۱۱/۱۴۰۰ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۲۱۵۶۰
انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه فاز دوم تامین خودرو جهت طرح های عمرانی با برآورد ۱۰۹,۰۸۵,۹۲۱,۰۰۰
شرایط : گواهی تایید صلاحیت از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی در امور حمل و نقل -- گواهی صلاحیت ایمنی از اداره کار
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۴۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب ۴۰۰۱۱۳۳۴۰۴۰۲۵۴۴۷ بانک مرکزی / سپرده شركت در مناقصه ۴.۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی یا غیر بانکی یا واریز به حساب شماره شبا ir۷۱۰۱۰۰۰۰۴۱۰۱۱۳۳۴۳۰۲۳۲۸۹۱
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ الی ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ساعت ۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ ساعت ۱۰/۳۰
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
۰۷۱۳۸۲۰۹۴۴۳-۹ تلفن ۰۷۱۳۸۳۰۴۰۷۴-۳۸۲۰۹۰۰۰ فکس
- ایمیل http://www.farsgas.ir وب سایت
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه فاز دوم تامین خودرو جهت طرح های عمرانی  گاز استان فارسمناقصه فاز دوم تامین خودرو جهت طرح های عمرانی  گاز استان فارس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن