مناقصه 1400/2- اجاره 19 دستگاه خودرو شبانه روزی اتفاقات و توزیع نیروی برق استان ایلام
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان ایلام

( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۲۱۵۷۴۹
انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
برگزاری : استان ایلام
 
شرح آگهی : مناقصه ۱۴۰۰/۲- اجاره ۱۹ دستگاه خودرو شبانه روزی اتفاقات و عملیات - برآورد ۲۵.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - تضمین ۱.۲۰۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۴۰۰/۳ - اجاره ۵۹ دستگاه خودرو روزانه - برآورد ۶۵.۶۸۳.۲۰۰.۰۰۰ ریال - تضمین ۲.۴۲۰.۴۹۶.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ ساعت ۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ راس ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت --- ایلام بلوار مدرس طبقه دوم امور تدارکات واحد قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۴۳۳۳۴۷۷۵۵ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 1400/2- اجاره 19 دستگاه خودرو شبانه روزی اتفاقات و توزیع نیروی برق استان ایلاممناقصه 1400/2- اجاره 19 دستگاه خودرو شبانه روزی اتفاقات و توزیع نیروی برق استان ایلام
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن