مناقصه :identify and select investors for completion of section of
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه

شماره آگهی ۰۷/۱۴۰۰ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۲۱۸۶۷۱
انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه :identify and select investors for completion of section of wastewater system in parand through buyback contract ۱- financing and completion of a section of the wastewater system in parand --- ۲- providing surplus capital for use in other sewerage projects in the area covered by southwest tehran province water and wastewater company
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل WWW.NWW.IR وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه :identify and select investors for completion of section of مناقصه :identify and select investors for completion of section of
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن