مناقصه خرید اقلام غیرتوتونی داخلی و خارجی مورد نیاز سال دخانیات ایران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دخانیات ایران

( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۲۱۹۱۵۹
انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید اقلام غیرتوتونی داخلی و خارجی مورد نیاز سال ۱۴۰۰
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۴۷۰۰۰۷۰۱۳۳۶۶۰۹ بانک پارسیان
تاریخ دریافت اسناد : تا پایان وقت اداری ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
تاریخ ارسال مدارک : لغایت ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱۵۱۲۶۱۶۵۱-۵۱۲۶۱۹۴۴ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : تمدید
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید اقلام غیرتوتونی داخلی و خارجی مورد نیاز سال دخانیات ایرانمناقصه خرید اقلام غیرتوتونی داخلی و خارجی مورد نیاز سال دخانیات ایران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن