مناقصه مناقصه شماره م م آج 99/0095تامین نیروی انسانی انجام شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

شماره آگهی ۲۰۰۰۰۹۳۲۲۸۰۰۰۰۱۶ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۲۲۰۲۰۰۰۰۹۳۲۲۸۰۰۰۰۱۶
انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
برگزاری : استان
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه شماره م م آج ۹۹/۰۰۹۵تامین نیروی انسانی انجام خدمات روزمره واحد تعمیرات عمومی ۱- بارگذاری گواهینامه تعیین صلاحیت معتبر اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی ۲- بارگذاری گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی معتبر اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴۰۰-۰۲-۲۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰-۰۳-۱۲
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : استان خوزستان - امیدیه - محوطه صنعتی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری - امور حقوقی و قراردادها - ساختمان ۳۰۰ - اتاق ۳۰۳
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه مناقصه شماره م م آج 99/0095تامین نیروی انسانی انجام شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاریمناقصه مناقصه شماره م م آج 99/0095تامین نیروی انسانی انجام شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن