مناقصه 1400-T-056: خرید GATE VALVE 16" / GATE VALVE 28" پتروشیمی مارون
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پتروشیمی مارون

( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۲۲۰۶۲۰
انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ۱۴۰۰-T-۰۵۶: خرید GATE VALVE ۱۶" / GATE VALVE ۲۸" RF CL.۳۰۰ --- ۱۴۰۰-T-۰۵۷- خرید PIPES -- ۱۴۰۰-T-۰۵۸- خریدPARTS FOR THERMALCERAMI FURNACE CRF.BLANKET --- ۱۴۰۰-T-۰۵۹- خریدWELD NECK FLANGE ۴۸& ۴۲ CL۳۰۰ RF BE ۱۵.۸۸ mm --- ۱۴۰۰-T-۰۶۰- خرید PARTS FOR NUOVO PIGNONE GAS TURBINE / COVER PLATE --- ۱۴۰۰-T-۰۶۱- خرید STEEL DRUM CAPACITY ۲۰۰LT --- ۱۴۰۰-T-۰۶۲- خرید POLYETHYLENE DRUM ۲۲۰LT --- ۱۴۰۰-T-۰۶۳- خرید پالت چوبی -- ۱۴۰۰-T-۰۶۴- خرید AMINES (BFW AND CONDENSATE NEUTRALIZER
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲درصد مبلغ پیشنهادی ارایه ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۷ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴ روز پس از درج آگهی نوبت دوم
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سایت
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
LBALALZADEH@MPC.IR ایمیل www.mpc.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 1400-T-056: خرید GATE VALVE 16
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن