مناقصه احداث کانال جمع آوری آب های سطحی خیابان دارالشفاء شهرداری بابل
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری بابل

( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۲۲۱۳۴۶
انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه احداث کانال جمع آوری آب های سطحی خیابان دارالشفاء معراج ۱، تختی با برآورد ۵,۵۹۲,۶۱۰,۹۵۵
شرایط : صلاحیت راه یا آب
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۷۹.۶۳۰.۵۴۷ ریال واریز به حساب ۰۱۰۵۷۰۷۰۳۹۰۰۷ بانک ملی و یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ساعت ۸ الی ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ ساعت ۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ساعت ۸ صبح الی ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ ساعت ۱۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ راس ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : سامانه ستاد
آدرس ارسال مدارک : سامانه ستاد
۰۱۱۳۵۱۵۶۲۲۵ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.babolcity.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول - چاپ اول
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه احداث کانال جمع آوری آب های سطحی خیابان دارالشفاء شهرداری بابلمناقصه احداث کانال جمع آوری آب های سطحی خیابان دارالشفاء شهرداری بابل
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن