مناقصه اصلاحیه : اجرای عملیات در 6 ردیف شامل: 1- خرید شهرداری منطقه 22 تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری منطقه 22 تهران

شماره آگهی ۰۴-۱۴۰۰ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۲۲۲۴۵۰
انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه اصلاحیه : اجرای عملیات در ۶ ردیف شامل: ۱- خرید سنگدال بتنی در سطح منطقه ۲۲ ـ برآورد ۸.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ـ تضمین ۴۱۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲- خرید دریچه کامپوزیتی در سطح منطقه ۲۲ ـ برآورد ۸.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ـ تضمین ۴۱۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال --- ۳- خرید چمن مصنوعی برای زمین های ورزشی (فجر ۲۲ ـ دریاچه ـ گلستان ـ سلامت ـ قائم و ... ـ برآورد ۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ـ تضمین ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۴- عملیات تعمیر نگهداری و بهسازی آسفالت معابر و پیاده رو در سطح ناحیه پنج منطقه ۲۲ ـ برآورد ۱۱.۲۹۴.۷۸۲.۸۸۶ ریال ـ تضمین ۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۵-عملیات تعمیر نگهداری و بهسازی آسفالت معابر و پیاده رو در سطح ناحیه شش منطقه ۲۲ ـ برآورد ۱۱.۱۵۳.۸۱۱.۸۰۲ ریال ـ تضمین ۵۵۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۶- نظافت و پاکیزه سازی لایروبی رسوب برداری و نگهداری کانال ها مسیلها تاسیسات و حوضچه های زباله گیر و رسوبگیر شبکه اصلی ـ برآورد ۱۹.۱۱۱.۳۶۷.۳۵۲ ریال ـ تضمین ۹۵۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال رشته اب
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانت نامه بانکی - به حساب ۱۰۰۴۵۷۵۳۵۲ بانک شهر
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : از تاریخ نشر به مدت ۱۰ روز
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// region22.tehran.ir وب سایت
توضیحات : اصلاحیه
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اصلاحیه : اجرای عملیات در 6 ردیف شامل:
1- خرید شهرداری منطقه 22 تهرانمناقصه اصلاحیه : اجرای عملیات در 6 ردیف شامل:
1- خرید شهرداری منطقه 22 تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن