مناقصه 4/00 : ارایه خدمات مورد نیاز جهت پشتیبانی و پالایش نفت آبادان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پالایش نفت آبادان

( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۲۲۲۶۹۷
انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ۴/۰۰ : ارایه خدمات مورد نیاز جهت پشتیبانی و گروههای تخصصی تعمیرات اضطراری واحد تقطیر ۷۵ با برآورد ۵.۹۳۴.۰۸۵.۹۲۰ ریال و تضمین ۲۹۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۸۳/۹۹ : ارزیابی کیفی ارایه خدمات عملیاتی در واحدهای بهره برداری با برآورد ۵۹۵.۰۶۶.۶۷۸.۵۷۷ ریال و تضمین ۱۴.۶۰۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۸۰/۹۹ : ارزیابی کیفی ارایه خدمات راهبری آبدارخانه ها، تنظیفات اداری، جمع آوری زباله و انبار اثاثیه شرکت پالایش نفت آبادان با برآورد ۲۰۳.۴۵۹.۶۴۶.۰۳۳ ریال و تضمین ۶.۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۸۱/۹۹ : ارزیابی کیفی ارایه خدمات حراست و حفاظت مورد نیاز در شرکت پالایش نفت آبادان با برآورد ۲۱۸.۱۱۱.۸۲۸.۵۳۲ ریال و تضمین ۷.۰۶۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴۰۰/۰۲/۲۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ساعت ۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ساعت ۳۰
آدرس خرید اسناد : سامانه ستاد - آبادان، حاشیه اروند رود، جنب دروازه اصلی پالایشگاه، امور پیمانهای شرکت پالایش نفت ابادان
آدرس ارسال مدارک : سامانه ستاد - کمیسیون مناقصات شرکت پالایش نفت آبادان، صندوق پستی ۱۱۱
۰۶۱۵۳۱۸۳۳۳۸ تلفن ۰۶۱۵۳۰۸۰۰۰۷ فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - یک مرحله ای - به عکس اگهی مراجعه شود - دریافت اسناد ارزیابی کیفی تا ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ - بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی ۱۴۰۰/۰۳/۱۰
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 4/00 : ارایه خدمات مورد نیاز جهت پشتیبانی و پالایش نفت آبادانمناقصه 4/00 : ارایه خدمات مورد نیاز جهت پشتیبانی و پالایش نفت آبادان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن