مناقصه 9903808 - خرید 37ردیف آجر شاهوتی --- 9905595R2- اتصال ریلی ذوب آهن اصفهان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه ذوب آهن اصفهان

( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۲۲۵۲۶۴
انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه ۹۹۰۳۸۰۸ - خرید ۳۷ردیف آجر شاهوتی --- ۹۹۰۵۵۹۵R۲- اتصال ریلی ایستگاه پولاد به ایستگاه راه آهن زرین شهر
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ و ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ و ۱۴۰۰/۰۳/۱۲
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سایت
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل www.esfahansteel.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 9903808 - خرید 37ردیف آجر شاهوتی ---
9905595R2- اتصال ریلی ذوب آهن اصفهانمناقصه 9903808 - خرید 37ردیف آجر شاهوتی ---
9905595R2- اتصال ریلی ذوب آهن اصفهان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن