مناقصه شرایط مناقصه عمومی واگذاری حجمی امور رختشویخانه به بخش مرکز آموزشی درمانی آیت اله طالقانی استان کرمانشاه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مرکز آموزشی درمانی آیت اله طالقانی استان کرمانشاه

شماره آگهی ۲۰۰۰۰۳۰۰۹۵۰۰۰۰۰۳ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۲۲۵۲۰۰۰۰۳۰۰۹۵۰۰۰۰۰۳
انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مناقصه شرایط مناقصه عمومی واگذاری حجمی امور رختشویخانه به بخش خصوصی ۱۴۰۰۰
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱,۰۰۰,۰۰۰ / سپرده شركت در مناقصه ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴۰۰-۰۲-۲۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰-۰۳-۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰-۰۳-۱۱
آدرس خرید اسناد : بلوار شهید بهشتی بیمارستان طالقانی
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : شرایط مناقصه عمومی واگذاری حجمی امور رختشویخانه به بخش خصوصی ۱۴۰۰۰
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه شرایط مناقصه عمومی واگذاری حجمی امور رختشویخانه به بخش مرکز آموزشی درمانی آیت اله طالقانی استان کرمانشاهمناقصه شرایط مناقصه عمومی واگذاری حجمی امور رختشویخانه به بخش مرکز آموزشی درمانی آیت اله طالقانی استان کرمانشاه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن