استعلام اولویت با تامین کننده بومی از استان خراسان رضوی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام اولویت با تامین کننده بومی از استان خراسان رضوی میباشد

کد آریاتندر : ۰۰۰۲۲۵۱۱۰۰۰۰۴۹۱۴۰۰۰۰۰۲
انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : استعلام اولویت با تامین کننده بومی از استان خراسان رضوی میباشد
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰-۰۲-۲۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام اولویت با تامین کننده بومی از استان خراسان رضوی استعلام اولویت با تامین کننده بومی از استان خراسان رضوی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن