مناقصه ارزیابی به روش ساده : 9730963: پارچه تنظیف با
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پارچه تنظیف و ...

کد آریاتندر : ۰۰۰۲۲۵۵۷۷
انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه پارچه تنظیف و ...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : از یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم تا ۱۰ روز
تاریخ ارسال مدارک : تا ۲۸ روز پس از آخرین روز دریافت اسناد
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : یک مرحله ای --- نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی به روش ساده :
9730963: پارچه تنظیف  با مناقصه ارزیابی به روش ساده :
9730963: پارچه تنظیف  با
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن