مناقصه ارزیابی کیفی خرید تجهیزات موردنیاز جهت هنرستان های مدارس نوسازی مدارس استان خراسان شمالی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه نوسازی مدارس استان خراسان شمالی

( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۲۲۵۶۴۰
انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
برگزاری : استان دبی
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی خرید تجهیزات موردنیاز جهت هنرستان های مدارس سطح استان
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه به حساب شماره IR۸۸۰۱۰۰۰۰۴۰۷۹۰۳۰۶۰۷۹۴۰۳۱۴ به نام وجوه تمرکز سپرده تملک اداره کل نوسازی مدارس استان خراسان شمالی بانک مرکزی
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ساعت ۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ساعت ۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ ساعت ۹
آدرس خرید اسناد : سامانه ستاد - بجنورد خیابان شهید امامی انتهای امیریه شمالی جنب دبیرستان همت
آدرس ارسال مدارک : سامانه ستاد
۰۵۸۳۲۲۲۲۶۲۵ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی خرید تجهیزات موردنیاز جهت هنرستان های مدارس نوسازی مدارس استان خراسان شمالیمناقصه ارزیابی کیفی خرید تجهیزات موردنیاز جهت هنرستان های مدارس نوسازی مدارس استان خراسان شمالی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن