استعلام کاردکس دارویی سایز A3تسویه شش ماه طبق روال بیمارستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام کاردکس دارویی سایز A۳تسویه شش ماه طبق روال بیمارستان

کد آریاتندر : ۰۰۰۲۲۵۱۱۰۰۰۹۰۶۱۴۰۰۰۲۱۰
انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : استعلام کاردکس دارویی سایز A۳تسویه شش ماه طبق روال بیمارستان
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰-۰۲-۲۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام کاردکس دارویی سایز A3تسویه شش ماه طبق روال بیمارستان استعلام کاردکس دارویی سایز A3تسویه شش ماه طبق روال بیمارستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن