مناقصه اصلاحیه - 1- اجرای جدولگذاری و لکه گیری جداول شهرداری پردیس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری پردیس

( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۲۲۵۷۳۱
انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه اصلاحیه - ۱- اجرای جدولگذاری و لکه گیری جداول معابر منطقه خرومدشت و سیاهسنگ با مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال--- ۲- اجرای جدولگذاری زیرسازی و آسفالت معابر حریم شهر با مبلغ ۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال--- ۳- اجرای جدولگذاری و لکه گیری جداول و معابر فاز ۱ و ۲ با مبلغ ۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال--- ۴- اجرای جدولگذاری و لکه گیری جداول و معابر فاز ۳ و ۴ با مبلغ ۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال--- ۵- لکه گیری (آسفالت) معابر سطح شهر (الف) با مبلغ ۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال--- ۶- پیاده رو سازی آسفالتی معابر سطح شهر با مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال--- ۷- زیرسازی و آسفالت معابر منطقه خرمدشت با مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال--- ۸- لکه گیری و پیاده رو سازی منطقه صنعتی خرمدشت و سیاهسنگ با مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال--- ۹- روکشی آسفالت معابر سطح شهر با مبلغ ۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال--- ۱۰- احداث دیوار و پله سنگی سطح شهر با مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال--- ۱۱- پروزه اجرای پیاده رو سازی (کف پوش) معابر سطح شهر با مبلغ ۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال--- ۱۲- احداث پارک محله ای فاز ۴ شهر پردیس با مبلغ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۳- ادامه احداث کانال بتنی سیاه سنگ با مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال--- ۱۴- احداث پارکینگ عمومی سطح شهر با مبلغ ۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال--- ۱۵- احداث سرویس بهداشتی عمومی سطح شهر با مبلغ ۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال---
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵ درصد مبلغ پایه کارشناسی
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۴۰۰/۰۳/۱۳
تاریخ ارسال مدارک : تا ۱۴۰۰/۰۳/۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : اصلاحیه - نوبت اول
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اصلاحیه - 
1- اجرای جدولگذاری و لکه گیری جداول شهرداری پردیسمناقصه اصلاحیه - 
1- اجرای جدولگذاری و لکه گیری جداول شهرداری پردیس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن