مناقصه 2000001316000007 : زیرسازی و آسفالت راه های الوالک راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین

( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۲۲۵۷۳۲
انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
برگزاری : استان قزوین
 
شرح آگهی : مناقصه ۲۰۰۰۰۰۱۳۱۶۰۰۰۰۰۷ : زیرسازی و آسفالت راه های الوالک - دستجرد، کاکوهستان - کشنه رود و ورتوان واقع در منطقه الموت شهرستان قزوین با برآورد ۹۷.۳۶۹.۲۹۵.۶۹۷ ريال و تضمین ۴.۸۶۹.۰۰۰.۰۰۰ ريال رتبه ۵ راه و ترابری -- ۲۰۰۰۰۰۱۳۱۶۰۰۰۰۰۸ : زیرسازی و آسفالت راه های سیمیار، هیر، ویار، اربدیان - بهرم آباد، فشک و مارکین با برآورد ۱۲۶.۸۴۷.۳۴۰.۲۱۹ ريال و تضمین ۶.۳۴۳.۰۰۰.۰۰۰ ريال رتبه ۵ راه و ترابری -- ۲۰۰۰۰۰۱۳۱۶۰۰۰۰۰۹ : احداث رمپ خروجی محوط طالقان در آزاد راه قزوین - کرج با برآورد ۳۹.۸۵۷.۵۲۷.۲۴۶ ريال و تضمین ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال رتبه ۵ راه و ترابری -- ۲۰۰۰۰۰۱۳۱۶۰۰۰۰۱۰ : خرید ماسه ۶/۳۶ -۲/۳۶ میلیمتری جهت عملیات زمستانی در حوزه استحفاظی با برآورد ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال و تضمین ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال --- ۲۰۰۰۰۰۱۳۱۶۰۰۰۰۱۱ : خرید سماسه ۶/۳۶ -۲/۳۶ میلیمتری جهت عملیات زمستانی در آزاد راه قزوین - رشت با برآورد ۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال و تضمین ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال --- ۲۰۰۰۰۰۱۳۱۶۰۰۰۰۱۲ : خرید یک عددچکش هیدرولیکی به همراه یک عدد قلم اضافه، یک عدد سیستم کوئیک کوپلر به همراه لوله کشی و نصب، دو دست کاملف ناخن باکت بیل مکانیکی SC۲۲۰ (شامل ۸ عدد ناخن، آداپتور و پین) با برآورد ۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال و تضمین ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ريال --- ۲۰۰۰۰۰۱۳۱۶۰۰۰۰۱۳ : خرید مواد روغنی مورد نیاز با برآورد ۸.۲۲۲.۴۰۵.۵۳۸ ريال و تضمین ۴۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ريال
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۴۰۰/۰۲/۲۹
تاریخ ارسال مدارک : تا ۱۴۰۰/۰۳/۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت-- قزوین چهارصد دستگاه انتهای بلوار حکیم
آدرس ارسال مدارک : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
۰۲۸۳۳۶۵۹۴۹۹ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 2000001316000007  : زیرسازی و آسفالت راه های الوالک راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوینمناقصه 2000001316000007  : زیرسازی و آسفالت راه های الوالک راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن