مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده مربوط به ایستگاه های تقلیل فشار،
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده مربوط به ایستگاه...

کد آریاتندر : ۰۰۰۲۲۵۷۵۰
انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده مربوط به ایستگاه...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه - گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی - گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ساعت ۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ساعت ۱۰
توضیحات : نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده مربوط به ایستگاه های تقلیل فشار، مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده مربوط به ایستگاه های تقلیل فشار،
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن