مناقصه ارزیابی کیفی واگذاری رفع نواقص برقی و حفاظت کاتدیک
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه ارزیابی کیفی واگذاری رفع نواقص...

کد آریاتندر : ۰۰۰۲۲۵۸۴۶
انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی واگذاری رفع نواقص...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : رتبه پنج نیرو یا رتبه پنج تاسیسات و تجهیزات و ارایه گواهینامه صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی - گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : پس از تاریخ انتشار نوبت دوم آگهی
تاریخ ارسال مدارک : حداقل ۱۴ روز پس از اتمام مهلت دریافت اسناد فراخوان
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی واگذاری رفع نواقص برقی و حفاظت کاتدیک مناقصه ارزیابی کیفی واگذاری رفع نواقص برقی و حفاظت کاتدیک
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن