مناقصه مناقصه خرید قیر 70-60 از محل اعتبارات تملک و شهرداری خرمدشت استان قزوین
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری خرمدشت استان قزوین

شماره آگهی ۲۰۰۰۰۰۵۱۱۰۰۰۰۰۰۱ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۲۲۵۸۵۶
انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
برگزاری : استان قزوین
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه خرید قیر ۷۰-۶۰ از محل اعتبارات تملک و دارایی بصورت اسنادو اوراق خزانه اسلامی ا نماد اخزا ۹۱۱وباسررسید ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ با برآورد ۵,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰,۰۰۰ ریال / سپرده شركت در مناقصه ۲۹۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی یا واریز به حساب شماره ۴۰۷۷۰۱۱۴۰۷۹۱۰۷۹۰ بنم سپرده خزانه شهرداری خرمدشت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴۰۰-۰۲-۲۲ ساعت ۱۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰-۰۳-۰۳ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰-۰۳-۰۵ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : سامانه ستاد ایران -- استان قزوین شهرستان تاکستان شهر خرمدشت .خ امام خ شهرداری
آدرس ارسال مدارک : سامانه ستاد ایران
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستادایران)
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه مناقصه خرید قیر 70-60 از محل اعتبارات تملک و شهرداری خرمدشت استان قزوینمناقصه مناقصه خرید قیر 70-60 از محل اعتبارات تملک و شهرداری خرمدشت استان قزوین
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن