مناقصه شناسایی و جذب سرمایه گذار جهت انجام پروژه های
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شناسایی و جذب سرمایه گذار

کد آریاتندر : ۰۰۰۲۲۷۷۳۳
انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۷
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه شناسایی و جذب سرمایه گذار
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : تمدید
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه شناسایی و جذب سرمایه گذار جهت انجام پروژه های مناقصه شناسایی و جذب سرمایه گذار جهت انجام پروژه های
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن