مناقصه واگذاری امور خدمات و تنظیفات بیمارستان محلی شعیبیه شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

شماره آگهی ۸۳ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۲۲۸۶۷۵
انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری امور خدمات و تنظیفات بیمارستان محلی شعیبیه
شرایط : فیش واریزی به مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب بانک رفاه ۲۴۷۷۵۲۹۲۷ بنام تمرکز درآمد درمانی دانشکده / سپرده شركت در مناقصه ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب بانک رفاه ۲۴۹۷۹۶۸۸۰ و یا به صورت ضمانتنامه باکی
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ تا پایان وقت اداری روز ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۳/۱۰
آدرس خرید اسناد : سامانه ستاد ایران - شوشتر بلوار شهید شرافت جنب سازمان امور مالیاتی سازمان مرکزی دانشکده علوم پزشکی شوشتر
آدرس ارسال مدارک : سامانه ستاد ایران -- شوشتر ـ خیابان رجایی غربی بیمارستان الهادی اداره حراست دانشکده علوم پزشکی شوشتر
۰۶۱۳۶۲۲۸۶۶۰-۳۶۲۲۴۲۴۲ تلفن - فکس
- ایمیل http://shoushtarums.ac.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری امور خدمات و تنظیفات بیمارستان محلی شعیبیه  شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاریمناقصه واگذاری امور خدمات و تنظیفات بیمارستان محلی شعیبیه  شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن