مناقصه RES-9948530-L08 - CERAMIC FIBER BLANKET- ضمانتنامه 641.000.000 ریال --- پالایش نفت اصفهان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پالایش نفت اصفهان

( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۳۱۷۹۴۷
انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۷
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه RES-۹۹۴۸۵۳۰-L۰۸ - CERAMIC FIBER BLANKET- ضمانتنامه ۶۴۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- RES-۹۹۴۶۹۱۸-L۰۲- EXPLOSION PROOF LED TORCH -ضمانتنامه ۳۸۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- RES-۹۹۴۵۹۲۰-F۰۴-SAAB TNK RADAR S/P - ضمانتنامه ۱۷۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- REP-۷۹۱۴۵۰۵۲۴۱-L۱۲- DEMISTERPAD - ضمانتنامه ۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- REP-۷۶۱۳۶۰۹۶۴۷-L۰۲- SAN STORAGE - ضمانتنامه ۵۲۴.۳۸۰.۰۰۰ ریال --- REP-۷۶۱۳۶۰۹۶۳۸-L۰۲- SERVER - ضمانتنامه ۲۳۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- REP-۷۶۱۳۶۱۲۱۸۴-F۰۴- دستگاه اندازه گیری روغن و گریس و ترکیبات هیدروکربن - ضمانتنامه ۲۳۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سایت
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل WWW.EORC.IR وب سایت
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه RES-9948530-L08 - CERAMIC FIBER BLANKET- ضمانتنامه 641.000.000 ریال --- پالایش نفت اصفهانمناقصه RES-9948530-L08 - CERAMIC FIBER BLANKET- ضمانتنامه 641.000.000 ریال --- پالایش نفت اصفهان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن