مناقصه -1-تاریخ انتشار اسناد در سامانه: مورخ 25/3/99 می شرکت گاز استان قم
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت گاز استان قم

شماره آگهی ۲۰۰۰۰۹۱۴۵۹۰۰۰۰۱۰ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۳۲۵۲۰۰۰۰۹۱۴۵۹۰۰۰۰۱۰
انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵
برگزاری : استان قم
 
شرح آگهی : مناقصه -۱-تاریخ انتشار اسناد در سامانه: مورخ ۲۵/۳/۹۹ می باشد . ۱-۲-مهلت دريافت اسناد مناقصه : تا ساعت ۱۹ روز یکشنبه مورخ ۶ /۴ /۱۴۰۰ ۱-۳- مهلت ارسال پاکت پیشنهاد قیمت واسناد : ساعت ۱۹ روز یکشنبه مورخ ۲۰/۴/۱۴۰۰ ۱-۴-زمان گشايش پاكت های" الف ، ب و ج" : ساعت ۹ صبح روزسه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲( تغییر قیمت پیشنهادی برای یکبار و قبل از زمان بازگشایی پاکات مناقصه ، در سامانه ستاد امکان پذیر است )
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴۰۰-۰۴-۰۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰-۰۴-۲۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰-۰۴-۲۲
آدرس خرید اسناد : قم - بین میدان امام خمین و میدان شهید زین الدین - کوچه شماره ۱۸ شرکت گاز استان قم
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه -1-تاریخ انتشار اسناد  در سامانه: مورخ 25/3/99 می شرکت گاز استان قممناقصه -1-تاریخ انتشار اسناد  در سامانه: مورخ 25/3/99 می شرکت گاز استان قم
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن