مناقصه هادی روکشدار CC آلومینیوم فشار متوسط و کابل خودنگهدار توزیع برق غرب استان مازندران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع برق غرب استان مازندران

شماره آگهی ۰۶-۱۶۲/۱۴۰۰ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۳۲۶۸۲
انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۶
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه هادی روکشدار CC آلومینیوم فشار متوسط و کابل خودنگهدار - فشار ضعیف آلومینیوم مقطع ۲۵+۲۵+۷۰+۷۰*۳
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱.۹۹۶.۴۰۰.۰۰۰ ریال چالوس بانک ملت شعبه مرکزی شماره حساب ۱۶۷۲۰۴۰۵۵۰ شعبه مرکزی چالوس جاری ۳۵۳۹۰
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۴۰۰/۰۳/۲۷
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه هادی روکشدار CC آلومینیوم فشار متوسط و کابل خودنگهدار توزیع برق غرب استان مازندرانمناقصه هادی روکشدار CC آلومینیوم فشار متوسط و کابل خودنگهدار توزیع برق غرب استان مازندران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن