مناقصه فراخوان شناسایی شرکت های امحا کنندگان EDC ضایعاتی (wASTE پتروشیمی اروند
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پتروشیمی اروند

( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۳۲۷۱۴۹
انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۷
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه فراخوان شناسایی شرکت های امحا کنندگان EDC ضایعاتی (wASTE lIQUID)
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه فراخوان شناسایی شرکت های امحا کنندگان EDC ضایعاتی (wASTE پتروشیمی اروندمناقصه فراخوان شناسایی شرکت های امحا کنندگان EDC ضایعاتی (wASTE پتروشیمی اروند
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن