مناقصه تهیه تجهیزات اداری و حمل تا محل تحویل و نوسازی مدارس استان بوشهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه نوسازی مدارس استان بوشهر

شماره آگهی ۶-۱۴۰۰ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۳۲۷۲۴۵
انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۷
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه تهیه تجهیزات اداری و حمل تا محل تحویل و تخلیه در محل برآورد ۲۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ـ تضمین ۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- تهیه تجهیزات کلاسی و حمل تا محل تحویل و تخلیه در محل برآورد ۸.۷۵۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال ـ تضمین ۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی یا غیربانکی یا واریز نقدی به حساب مرکز وجه سپرده اداره کل نوسازی مدارس استان بوشهر نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره حساب ۴۰۷۳۰۳۰۶۰۷۸۵۰۸۵۷ شماره شبا ir۷۹۰۱۰۰۰۰۴۰۷۳۰۳۰۶۰۷۸۵۰۸۵۷
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ تا ساعت ۸ روز ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ تا ساعت ۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ساعت ۹
آدرس خرید اسناد : سامانه ستاد ایران
آدرس ارسال مدارک : سامانه ستاد ایران
۰۷۷۳۳۳۲۴۵۰۶-۰۷۷۳۳۳۲۴۵۰۵ داخلی ۲۲۰ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تهیه تجهیزات اداری و حمل تا محل تحویل و نوسازی مدارس استان بوشهرمناقصه تهیه تجهیزات اداری و حمل تا محل تحویل و نوسازی مدارس استان بوشهر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن