مناقصه محوطه سازی و سرایداری سایت محله ای بانبرز برآورد راه و شهرسازی استان ایلام
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان ایلام

شماره آگهی ۳-۱۴۰۰ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۳۲۷۳۰۸
انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۷
برگزاری : استان ایلام
 
شرح آگهی : مناقصه محوطه سازی و سرایداری سایت محله ای بانبرز برآورد ۱۰.۴۲۸.۸۴۳.۳۶۴ ریال ـ تضمین ۵۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ـ رشته ساختمان --- خرید سوئیچ های زیرساخت شبکه تضمین ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : الی ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ساعت ۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ ساعت ۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : ستاد ایران
آدرس ارسال مدارک : ستاد ایران
- تلفن - فکس
- ایمیل http: // iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه محوطه سازی و سرایداری سایت محله ای بانبرز برآورد راه و شهرسازی استان ایلاممناقصه محوطه سازی و سرایداری سایت محله ای بانبرز برآورد راه و شهرسازی استان ایلام
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن