مناقصه پیاده روسازی خیابان سلمان فارسی برآورد 28.306.457.459 ریال ـ شهرداری داراب
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری داراب

( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۳۲۹۱۳۵
انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه پیاده روسازی خیابان سلمان فارسی برآورد ۲۸.۳۰۶.۴۵۷.۴۵۹ ریال ـ سپرده ۱.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- اجرای عملیات محوطه سازی میدان قلم و کتاب برآورد ۹.۲۵۵.۶۱۲.۸۹۸ ریال ـ سپرده ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- اجرای عملیات آسفالت معابر سطح شهر برآورد ۱۰۰.۰۰۴.۲۸۶.۹۸۹ ریال - سپرده ۵.۰۰۰.۳۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی یا فیش واریز نقدی به حساب شماره IR۹۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۵۸۰۱۰۸۷۰۰۰ بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
تاریخ ارسال مدارک : تا ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۴/۰۷
آدرس خرید اسناد : داراب خیابان شهید مدرس شهرداری داراب
آدرس ارسال مدارک : داراب خیابان شهید مدرس شهرداری داراب
۰۷۱۵۳۵۲۵۰۶۶ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - تجدید
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه پیاده روسازی خیابان سلمان فارسی برآورد 28.306.457.459 ریال ـ شهرداری دارابمناقصه پیاده روسازی خیابان سلمان فارسی برآورد 28.306.457.459 ریال ـ شهرداری داراب
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن