مناقصه نصب انشعاب : نصب 700 فقره انشعاب پلی اتیلن و گاز استان فارس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان فارس

شماره آگهی ۲۹/۱۴۰۰ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۳۲۹۱۴۷
انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه نصب انشعاب : نصب ۷۰۰ فقره انشعاب پلی اتیلن و فلزی به صورت مجتمع و پراکنده در سطح شهرهای جهرم، قطب آباد، دوزه و روستاهای تابعه با برآورد ۹,۳۱۱,۶۵۰,۲۶۳
شرایط : رتبه تاسیسات تجهیزات و یا نفت و گاز - گواهی صلاحیت ایمنی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۴۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب ۴۰۰۱۱۳۳۴۰۴۰۲۵۴۴۷ بانک مرکزی / سپرده شركت در مناقصه ۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب ۷۱۰۱۰۰۰۰۴۱۰۱۱۳۳۴۳۰۲۳۲۸۹۱ IR و یا ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ الی ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ساعت ۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ساعت ۱۰/۳۰
آدرس خرید اسناد : سامانه ستاد
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه واحد حراست شرکت گاز استان فارس - سامانه ستاد
۰۷۱۳۸۲۰۹۴۴۳-۹ تلفن ۰۷۱۳۸۳۰۴۰۷۴-۳۸۲۰۹۰۰۰ فکس
- ایمیل http://www.farsgas.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - یک مرحله ای
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه نصب انشعاب :
نصب 700 فقره انشعاب پلی اتیلن و گاز استان فارسمناقصه نصب انشعاب :
نصب 700 فقره انشعاب پلی اتیلن و گاز استان فارس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن