استعلام روغن بیتزر BSE170 و ... ((طبق فایل پیوست)) -ایران معاونت دانشجوئی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی قم
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام معاونت دانشجوئی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی قم

شماره آگهی ۱۱۰۰۰۹۱۰۳۵۰۰۰۰۰۱
کد آریاتندر : ۰۰۰۴۰۲۱۱۰۰۰۹۱۰۳۵۰۰۰۰۰۱
انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۲
برگزاری : استان قم
 
شرح آگهی : استعلام روغن بیتزر BSE۱۷۰ و ... ((طبق فایل پیوست)) -ایران کد مشابه می باشد-اقلام می بایست اصلی باشدوبه تاییدمسئول تاسیسات این سازمان برسد
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰-۰۴-۰۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
آدرس خرید اسناد : قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - پردیس دانشگاه علوم پزشکی قم
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۵-۳۱۹۷۱۵۲۵ تلفن ۰۲۵-۳۱۹۷۱۵۰۰ فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام روغن بیتزر BSE170 و ... ((طبق فایل پیوست)) -ایران معاونت دانشجوئی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی قم استعلام روغن بیتزر BSE170 و ... ((طبق فایل پیوست)) -ایران معاونت دانشجوئی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی قم
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن