مناقصه امور مربوط به محاسبه و وصول عوارضات ساختمانی – شهرداری خلیل اباد استان خراسان رضوی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری خلیل اباد استان خراسان رضوی

شماره آگهی ۲۰۰۰۰۹۳۱۷۶۰۰۰۰۰۸ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۴۰۳۲۰۰۰۰۹۳۱۷۶۰۰۰۰۰۸
انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۳
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه امور مربوط به محاسبه و وصول عوارضات ساختمانی – تشکیل پرونده- امور مربوط به صدور مجوزات ساختمانی،تمدید،پایانکار و ... امور مربوط به اجرائیات و نظارت بر ساخت وساز ها و جلوگیری از احداث بنای بدون مجوز – امور مربوط به وصول و ثبت درامدها –– امور مربوط به فن آوری اطلاعلات – امور مربوط به روابط عمومی و فرهنگی ورزشی و محاسبه و صدور فیش عوارض خودرو،محاسبه و وصول عوارض نوسازی وبهای خدمات وپسماند وثبت آن در نرم افزار مربوطه ،پاسخ با کلیه استعلامات ادارات ،محاضر،بانک ها ،محاسبه هزینه های مرمت حفاری در سطح شهر و نظارت بر حفاری معابر وجلوگیری از حفاری های بدون مجوز وسایر امور محوله از طرف کارفرما که مربوط به حوزه کاری خدمات شهرسازی باشد
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴۰۰-۰۴-۰۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰-۰۴-۲۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰-۰۴-۲۴
آدرس خرید اسناد : شهرداری خلیل آباد
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه امور مربوط به محاسبه و وصول عوارضات ساختمانی – شهرداری خلیل اباد استان خراسان رضویمناقصه امور مربوط به محاسبه و وصول عوارضات ساختمانی – شهرداری خلیل اباد استان خراسان رضوی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن