مناقصه مناقصه عمومی دو مرحله ای سرویس ارسال تصحیحات
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه

شماره آگهی ۲۰۰۰۰۰۳۱۶۲۰۰۰۰۰۳ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۴۱۹۲۰۰۰۰۰۳۱۶۲۰۰۰۰۰۳
انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
برگزاری : استان
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی دو مرحله ای سرویس ارسال تصحیحات
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه مناقصه عمومی دو مرحله ای سرویس ارسال تصحیحات مناقصه مناقصه عمومی دو مرحله ای سرویس ارسال تصحیحات
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن