مناقصه 9906269 : خرید 3442 جفت پوتین آتشکاری --- 9904016 : ذوب آهن اصفهان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه ذوب آهن اصفهان

( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۴۲۱۳۵۰
انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه ۹۹۰۶۲۶۹ : خرید ۳۴۴۲ جفت پوتین آتشکاری --- ۹۹۰۴۰۱۶ : خرید ۱۱۲۵ ردیف بیرینگ (بین المللی)
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان ساعت اداری مهلت دریافت اسناد
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سایت
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل www.esfahansteel.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - به عکس آگهی مراجعه شود
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 9906269 : خرید 3442 جفت پوتین آتشکاری ---
9904016 : ذوب آهن اصفهانمناقصه 9906269 : خرید 3442 جفت پوتین آتشکاری ---
9904016 : ذوب آهن اصفهان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن