مناقصه خرید خدمات مشاوره انجام خدمات مشاوره نقشه برداری در
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه

شماره آگهی ۲۰۰۰۰۹۳۲۲۱۰۰۰۰۱۰ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۴۲۲۲۰۰۰۰۹۳۲۲۱۰۰۰۰۱۰
انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
برگزاری : استان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید خدمات مشاوره انجام خدمات مشاوره نقشه برداری در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید خدمات مشاوره انجام خدمات مشاوره نقشه برداری در مناقصه خرید خدمات مشاوره انجام خدمات مشاوره نقشه برداری در
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن