مناقصه خرید خدمات مشاوره پروژه مطالعات تفصیلی و تهیه نقشه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه

شماره آگهی ۲۰۰۰۰۰۴۰۹۶۰۰۰۰۱۰ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۴۲۳۲۰۰۰۰۰۴۰۹۶۰۰۰۰۱۰
انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
برگزاری : استان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید خدمات مشاوره پروژه مطالعات تفصیلی و تهیه نقشه های اجرایی مستحدثات اراضی ۲۴۰۰ هکتاری بندر شهیدرجایی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید خدمات مشاوره پروژه مطالعات تفصیلی و تهیه نقشه مناقصه خرید خدمات مشاوره پروژه مطالعات تفصیلی و تهیه نقشه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن