مناقصه امور حمل و نقل نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

شماره آگهی ۰۳-۱۴۰۰ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۴۲۳۴۹۸
انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه امور حمل و نقل
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سایت
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.nezammohandesi.ir وب سایت
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه امور حمل و نقل نظام مهندسی ساختمان خراسان رضویمناقصه امور حمل و نقل نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن