مناقصه خرید خدمات مشاور طراحی شبکه پایش آب های زیر پخش فرآورده های نفتی ایران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پخش فرآورده های نفتی ایران

شماره آگهی ۲۰۰۰۰۹۲۹۳۵۰۰۰۰۲۹ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۴۲۶۶۳۸
انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید خدمات مشاور طراحی شبکه پایش آب های زیر زمینی در انبارهای نفت شهید رجایی بندرعباس، ملایر، همدان، ماهشهر، زاهدان، قم و انبار نفت جدید ارومیه به شماره ۲۰۰۰۰۹۲۹۳۵۰۰۰۰۲۹ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی حداقل پایه ۳ تخصص محیط زیست از سازمان برنامه و بودجه کشور کسب حداقل امتیاز ۶۰ ارزیابی کیفی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴۰۰/۰۵/۲ ساعت ۱۴:۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ ساعت ۱۴:۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران)
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران)
۰۲۱۸۴۱۲۱۴۴۲ تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید خدمات مشاور طراحی شبکه پایش آب های زیر پخش فرآورده های نفتی ایرانمناقصه خرید خدمات مشاور طراحی شبکه پایش آب های زیر پخش فرآورده های نفتی ایران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن