مناقصه 9834212 : خرید LINE PIPE با برآورد 69.675.600.000 ریال شرکت ملی حفاری ایران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت ملی حفاری ایران

( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۵۰۲۷۹
انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ۹۸۳۴۲۱۲ : خرید LINE PIPE با برآورد ۶۹.۶۷۵.۶۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۳.۴۸۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۹۸۳۴۰۹۰ : خرید آهن آلات با برآورد ۴۵.۶۲۴.۵۵۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۲.۲۸۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۹۸۳۴۱۳۲ : خرید قطعات برقی دستگاه های حفاری با برآورد ۷.۷۲۴.۱۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۳۸۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۹۸۳۴۰۸۶ : خرید EXPLSION PROOF FLOURESCENT FIXTURE با برآورد ۱۰.۳۴۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۵۱۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۹۹۳۴۰۷۶ : خرید قطعات برقی دستگاه های حفاری با برآورد ۱۳.۸۳۸.۱۹۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۶۹۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه واریز به حساب شماره ۴۰۰۱۱۱۴۰۰۶۳۷۶۶۳۶ بانک مرکزی و شماره شبا ۳۵۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۱۴۰۰۶۳۷۶۶۳۶ ir و یا ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز
تاریخ دریافت اسناد : یک روز بعد از چاپ نوبت دوم تا ده روز پس از آن
تاریخ ارسال مدارک : ۳۲ روز پس از آخرین روز دریافت اسناد
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سامانه ستاد
آدرس ارسال مدارک : سامانه ستاد - اهواز، بلوار پاسداران بالاتر از میدان فرودگاه شرکت ملی حفاری ایران، ساختمان پایگاه عملیاتی طبقه اول پارت B اتاق ۱۰۷ دبیرخانه کمیسیون مناقصات
۰۶۱۳۴۱۴۸۷۸۵ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول - یک مرحله ای
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 9834212 : خرید LINE PIPE با برآورد 69.675.600.000 ریال شرکت ملی حفاری ایرانمناقصه 9834212 : خرید LINE PIPE با برآورد 69.675.600.000 ریال شرکت ملی حفاری ایران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن