مناقصه ساخت دیوار و اصلاح نرده و فنس کشی تولید سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد

( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۵۰۲۱۴۶|۴۳۷
انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه ساخت دیوار و اصلاح نرده و فنس کشی تولید ات غدیر با برآورد ۱۰,۰۰۵,۳۷۵,۴۲۱
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سایت
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل ets.mashhad.ir www.rrk.ir وب سایت
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ساخت دیوار و اصلاح نرده و فنس کشی تولید سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهدمناقصه ساخت دیوار و اصلاح نرده و فنس کشی تولید سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد
مناقصه ساخت دیوار و اصلاح نرده و فنس کشی تولید سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهدمناقصه ساخت دیوار و اصلاح نرده و فنس کشی تولید سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن