مناقصه 3 دستگاه پرس موردنیاز خود در 3 ردیف شامل: پرس موتوژن
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه موتوژن

شماره آگهی ۱۴۰۰۰۴۲۸ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۵۰۲۲۲۳
انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مناقصه ۳ دستگاه پرس موردنیاز خود در ۳ ردیف شامل: پرس ۲۰۰ تنی شکل C ضربه ای --- پرس ۳۵۰ تنی های اسپید --- پرس ۲۵۰ تنی شکل C ضربه ای
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵ درصد واریز به حساب جاری شماره ۴۵۷۶۹ بانک تجارت شعبه قراملک تبریز کد ۵۱۰۰ موتوژن یا به صورت ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : تبریز، منطقه صنعتی غرب، جاده اختصاصی، شرکت موتوژن و یا وب سایت شرکت
آدرس ارسال مدارک :
۰۴۱۳۴۴۸۰۳۳۰ تلفن ۰۴۱۳۴۴۷۹۲۹۰ فکس
- ایمیل www.motogen.com وب سایت
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 3 دستگاه پرس موردنیاز خود در 3 ردیف شامل:
پرس موتوژنمناقصه 3 دستگاه پرس موردنیاز خود در 3 ردیف شامل:
پرس موتوژن
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن