مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی فراخوان ارزیابی کیفی خرید مصالح تعمیر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه

شماره آگهی ۲۰۰۰۰۰۳۳۱۱۰۰۰۰۰۷ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۵۰۲۲۰۰۰۰۰۳۳۱۱۰۰۰۰۰۷
انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی فراخوان ارزیابی کیفی خرید مصالح تعمیر و نگهداری خط ۱
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی فراخوان ارزیابی کیفی خرید مصالح تعمیر مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی فراخوان ارزیابی کیفی خرید مصالح تعمیر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن