مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات عمومی خوابگاه های دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مازندران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مازندران

شماره آگهی ۱۲/۱۴۰۰ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۵۰۲۵۷۲|۵۷۳
انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات عمومی خوابگاه های دانشجویی، ایاب و ذهاب و تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ و اسکن اوراق پرونده های پزشکی بیماران در پذیرش آمار و مدارک پزشکی مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ساری
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه واریز نقدی به شماره حساب ۲۷۲۷۹۰۴۸۵ نزد بانک رفاه یا ضمانتنامه بانکی معتبر
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ساعت ۱۴.۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ تا ساعت ۱۴.۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
آدرس خرید اسناد : سامانه ستاد ایران
آدرس ارسال مدارک : سامانه ستاد ایران -- دبیرخانه کمیسیون مناقصات دانشگاه
۰۱۱۳۳۰۴۴۱۰۹ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات عمومی خوابگاه های دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مازندرانمناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات عمومی خوابگاه های دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مازندران
مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات عمومی خوابگاه های دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مازندرانمناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات عمومی خوابگاه های دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مازندران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن