مناقصه 1/400/83 - تخریب سوله سرویس بهداشتی پایانه مرزی مهران اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام

( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۵۰۲۶۹۰
انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲
برگزاری : استان ایلام
 
شرح آگهی : مناقصه ۱/۴۰۰/۸۳ - تخریب سوله سرویس بهداشتی پایانه مرزی مهران برآورد ۱۸۰۶۹۶۰۰۰۰ ریال تضمین ۹۰.۳۲۸.۰۰۰ ریال --- ۲۷/۴۰۰ - احداث ساختمان مامورسرای مهران برآورد ۱۵۹.۶۹۸.۴۸۵.۸۷۵ ریال ـ تضمین ۷.۰۹۳.۹۶۹.۷۱۶ ریال --- ۲۶/۴۰۰/۸۳ - تهیه و نصب تابلوهای اطلاعاتی و مسیرنما در پایانه مرکزی مهران برآورد ۱۰.۹۲۶.۱۳۴.۷۹۹ ریال ـ تضمین ۵۴۶.۳۰۶.۷۴۰ ریال
شرایط : ساختمان و ابنیه - راه و ترابری - گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : ستاد ایران - ایلام بلوار مدرس اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایلام واحد دبیرخانه
آدرس ارسال مدارک : ستاد ایران - ایلام بلوار مدرس اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایلام واحد دبیرخانه
۰۸۴۳۳۳۳۸۴۰۰-۰۸۴۳۳۳۳۰۱۹۵-۰۸۴۳۳۳۶۲۹۲۲ تلفن ۰۸۴۳۳۴۱۶۳۸ فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 1/400/83 - تخریب سوله سرویس بهداشتی پایانه مرزی مهران اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلاممناقصه 1/400/83 - تخریب سوله سرویس بهداشتی پایانه مرزی مهران اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن