مناقصه واگذاری مدیریت اجرای طرح ساماندهی پارک حاشیه ای معابر مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری سبزوار
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری سبزوار

( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۵۱۱۳۱۸
انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری مدیریت اجرای طرح ساماندهی پارک حاشیه ای معابر سطح شهر به صورت مشارکت دو ساله
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال بصورت نقد یا ضمانت نامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ ساعت ۱۴/۳۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دبیرخنه سازمان
۰۵۱۴۴۲۳۴۲۵۹ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تجدید - نوبت دوم
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری مدیریت اجرای طرح ساماندهی پارک حاشیه ای معابر مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری سبزوارمناقصه واگذاری مدیریت اجرای طرح ساماندهی پارک حاشیه ای معابر مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری سبزوار
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن