مناقصه 1400-19 - قرائت کنتورهای مشترکین و پخش قبوض و آب و فاضلاب استان زنجان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان زنجان

( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۵۱۱۵۱۶
انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : مناقصه ۱۴۰۰-۱۹ - قرائت کنتورهای مشترکین و پخش قبوض و وصول مطالبات شهرستان زنجان (شهری و روستایی) - برآورد ۵۳.۲۸۳.۹۰۵.۹۳۰ ریال - تضمین ۱.۷۸.۵۱۷.۱۷۷ ریال --- ۱۴۰۰-۲۰ - قرائت کنتورهای مشترکین و پخش قبوض و وصول مطالبات شهرستان ابهر(شهری و روستایی) - برآورد ۲۰.۱۴۸.۰۲۶.۵۰۰ ریال - تضمین ۷۳۴.۴۴۰.۷۹۵ ریال --- ۱۴۰۰-۲۱ - قرائت کنتورهای مشترکین و پخش قبوض و وصول مطالبات شهرستان ماهنشان (شهری و روستایی) - ۷.۹۰۷.۵۵۵.۰۰۰ ریال - تضمین ۳۶۷.۲۲۶.۶۵۰ ریال --- ۱۴۰۰-۲۲ - قرائت کنتورهای مشترکین و پخش قبوض و وصول مطالبات شهرستان ایجرود (شهری و روستایی) - برآورد۷.۶۲۲.۰۰۴.۰۰۰ ریال - تضمین ۳۵۸.۶۶۰.۱۲۰ ریال --- ۱۴۰۰-۲۳ - قرائت کنتورهای مشترکین و پخش قبوض و وصول مطالبات شهرستان خدابنده (شهری و روستایی) - برآورد ۲۰.۸۲۷.۶۶۲.۳۰۰ ریال - تضمین ۷۵۴.۸۲۹.۸۶۹ ریال --- ۱۴۰۰-۲۴ - قرائت کنتورهای مشترکین و پخش قبوض و وصول مطالبات شهرستان طارم (شهری و روستایی) - برآورد ۹.۰۴۱.۲۰۷.۵۰۰ ریال - تضمین ۴۰۱.۲۳۶.۲۲۵ ریال
شرایط : رتبه بهره برداری از تاسیسات آب شرب در رسته تامین - انتقال و توزیع از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور - صلاحیت در رشته خدمات عمومی و امور تاسیسات از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سایت --- زنجان کمربندی شمالی ابتدای زیباشهر
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 1400-19 - قرائت کنتورهای مشترکین و پخش قبوض و آب و فاضلاب استان زنجانمناقصه 1400-19 - قرائت کنتورهای مشترکین و پخش قبوض و آب و فاضلاب استان زنجان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن