مناقصه ارزیابی کیفی 3000001344000011: بهره برداری, ساماندهی, پایش و خدمات شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

شماره آگهی ۱۰۰۵/۱۴۰۰ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۵۱۱۵۹۲
انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی ۳۰۰۰۰۰۱۳۴۴۰۰۰۰۱۱: بهره برداری, ساماندهی, پایش و خدمات امور مشترکین منطقه ۱ شهرستانهای بوشهر, کنگان, دیر, عسلویه و جم با برآورد ۲۱۱.۷۹۶.۷۴۶.۳۱۶ ریال و تضمین ۲.۷۰۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال--- ۳۰۰۰۰۰۱۳۴۴۰۰۰۰۱۲: بهره برداری, ساماندهی, پایش و خدمات امور مشترکین منطقه ۲ شهرستانهای دشتستان, تنگستان, دشتی, گناوه و دیلم با برآورد ۱۹۱.۰۶۲.۷۲۸.۴۴۷ ریال و تضمین ۲.۴۹۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال---
شرایط : پایه ۵ رشته آب - تایید صلایت معتبر
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۸۰۲۱۱۷۴۱۳۹۳۵ نزد بانک مهر ایران شعبه مرکزی بوشهر حساب شبا شماره IR۴۴۰۶۰۰۲۸۰۲۰۱۱۰۰۷۴۱۳۹۳۰۰۵ نزد بانک مهر ایران شعبه مرکزی بوشهر / سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی به نفع شرکت
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ ساعت ۱۸
تاریخ ارسال مدارک : تا ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ ساعت ۹ صبح
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : سامانه ستاد ایران
آدرس ارسال مدارک : سامانه ستاد ایران -- دفتر حراست و امور محرمانه شرکت
۰۷۷۳۱۶۴۰۰۰۰ تلفن - فکس
- ایمیل http://abfa.bushehr.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - دو مرحله ای
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی
3000001344000011:  بهره برداری, ساماندهی, پایش و خدمات شرکت آب و فاضلاب استان بوشهرمناقصه ارزیابی کیفی
3000001344000011:  بهره برداری, ساماندهی, پایش و خدمات شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن