مناقصه انجام فعالیت های اصلاح و بهینه سازی (پایدارسازی خط شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

شماره آگهی ۶۰۳/۱۰۱/۱۴۰۰ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۵۱۳۳۴۲|۴۰۴|۴۳۱
انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
برگزاری : استان یزد
 
شرح آگهی : مناقصه انجام فعالیت های اصلاح و بهینه سازی (پایدارسازی خط ده بالا و رفع افت ولتاژ) در حوزه عمل مدیریت برق شهرستان تفت ۱۴۰۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۷۲۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی ـ فیش واریزی وجه نقد
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۴۰۰/۰۵/۱۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ساعت ۱۰.۳۰
آدرس خرید اسناد : ستاد ایران ـ یزد - بلوار منتظرقائم-شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
آدرس ارسال مدارک : ستاد ایران - دبیرخانه این شرکت
۰۳۵۳۶۲۴۸۹۸۹ - ۰۳۵۳۶۲۴۳۱۱۱ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تجدید - یک مرحله ای
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه انجام فعالیت های اصلاح و بهینه سازی (پایدارسازی خط شرکت توزیع نیروی برق استان یزدمناقصه انجام فعالیت های اصلاح و بهینه سازی (پایدارسازی خط شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
مناقصه انجام فعالیت های اصلاح و بهینه سازی (پایدارسازی خط شرکت توزیع نیروی برق استان یزدمناقصه انجام فعالیت های اصلاح و بهینه سازی (پایدارسازی خط شرکت توزیع نیروی برق استان یزد مناقصه انجام فعالیت های اصلاح و بهینه سازی (پایدارسازی خط شرکت توزیع نیروی برق استان یزدمناقصه انجام فعالیت های اصلاح و بهینه سازی (پایدارسازی خط شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن